News & Activities

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

  • 08/11/2022
  • Share :
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ทางโรงเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

News Gallery

Other newsView all

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2023

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2023

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023
Top