News & Activities

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

  • 08/11/2022
  • Share :
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ตลอดจนรักษา วัฒนธรรมไทยไว้ และ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังเป็นการแสดงพิธีขอขมาลาโทษพระแม่คงคา

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top