News & Activities

การเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

  • 11/11/2022
  • Share :
ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดย นิมนต์พระอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทบทวนการเขียนกระทู้ธรรมและพุทธประวัติหลักคำสอนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 11 ถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top