News & Activities

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในกิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2565

  • 24/11/2022
  • Share :
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. โรงเรียนโสมาภา จัดให้มีกิจกรรมพิธีราชสดุดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย ดังนั้น ทางโรงเรียนโสมาภา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีขึ้น โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top