News & Activities

การประกอบอาหารชาวค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปี 2565

  • 01/12/2022
  • Share :
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่อง การประกอบอาหารชาวค่าย การประกอบอาหารในการอยู่ค่ายพักแรม เมนู ไข่เจียว

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top