News & Activities

ตัวแทน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  • 28/12/2022
  • Share :
ตัวแทน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนโสมาภา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top