News & Activities

รับเกียรติบัตรแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ปี 2565 ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 14/12/2022
  • Share :
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับเกียรติบัตรแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top