News & Activities

ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง น้ำผลไม้แสนอร่อย ,ไข่จม ไข่ลอย ,แมลง

  • 12/01/2023
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ เน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่อาสา เรียนเรื่อง น้ำผลไม้แสนอร่อย ,ไข่จม ไข่ลอย ,แมลง นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียน ในแต่ละฐาน

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top