ข่าวสารและกิจกรรม

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
โรงเรียนโสมาภา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับนักเรียน
1.เด็กชายรักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม
2.เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา และเป็นตัวแทนส่งผลงาน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top