ข่าวสารและกิจกรรม

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
โรงเรียนโสมาภา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับนักเรียน
1.เด็กชายรักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม
2.เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา และเป็นตัวแทนส่งผลงาน เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top