ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลเยาวชนต้นแบบของสังคม

  • 09/01/2566
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภา แสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา นักเรียนระดับชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบของสังคม จากองค์กรผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top