ข่าวสารและกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโสมาภา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

ฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 (พ่อแม่ครูอาสา) เรื่อง น้ำผลไม้แสนอร่อย ,ไข่จม ไข่ลอย ,แมลง

  • 12/01/2566
Top