ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันเล่านิทานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -6

  • 25/01/2566
การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.3 - ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนโสมาภาได้จัดกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top