ข่าวสารและกิจกรรม

Open House โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

  • 08/02/2566
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 Open House  โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนโสมาภาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามศักยภาพและตามวัยของนักเรียนโดยครูเจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top