ข่าวสารและกิจกรรม

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • 11/02/2566
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนโสมาภา ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top