ข่าวสารและกิจกรรม

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • 11/02/2566
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนโสมาภา ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top