ข่าวสารและกิจกรรม

สอบ (NT : National Test ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • 16/03/2566
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test ) วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2566

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2566
Top