ข่าวสารและกิจกรรม

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2566
รับผลการเรียน พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้

ท่านผู้ปกครองสามารถมารับผลการเรียนได้ ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. พร้อมรับหนังสือชั้นเรียนใหม่ที่ได้สั่งจองไว้ ณ ห้อง 106 และ 108

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top