ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ

  • 08/06/2565
  • แชร์ :
ภาพบรรยากาศการเรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ(เย็น) ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันแรก)

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top