ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 27/05/2566
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top