ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 27/05/2566
การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top