ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆ ของน้องๆ ระดับอนุบาล

  • 10/06/2565
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว มักจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็กๆมีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การทดลอง การทำซ้ำๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 17/06/2565

กิจกรรมไหว้ครู (อนุบาล-ประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2565

  • 16/06/2565

บรรยากาศตอนเช้าพี่ๆประถมศึกษา กิจกรรมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ

  • 09/06/2565

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ

  • 08/06/2565
Top