ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน

  • 17/06/2565
  • แชร์ :
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนโสมาภา ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 -12.00 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top