ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

  • 01/07/2565
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มีลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นประธานในพิธี

ด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย จึงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและร่วมพิธีสวนสนาม ขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2566

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2566

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2566

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2566
Top