ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

  • 01/07/2565
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภาได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มีลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านอาจารย์อัจฉราวดี คำภานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภา เป็นประธานในพิธี

ด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนโสมาภา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย จึงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและร่วมพิธีสวนสนาม ขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2565

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2565
Top