ข่าวสารและกิจกรรม

แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา

  • 07/07/2565
  • แชร์ :
ตัวแทน ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 42 โรงเรียนโสมาภา ร่วมแห่เทียน ถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ วัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top