ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

  • 12/07/2565
  • แชร์ :
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโสมาภา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องประชุมสมพงศ์ และหน้าเสาธง

โรงเรียนโสมาภาก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันแล้วรวม 41 ปี โรงเรียนจึงกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมในช่วงเช้า พิธีระลึกถึงท่านพันโทสมพงศ์ โสมาภา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงเรียนโสมาภา เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียน และมีพิธีทางศาสนาขึ้น ได้แก่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การสวดเจริญชัยมงคลคาถา บังสุกุล และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีบุญเรือง จำนวน 9 รูป

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อท่าน พันโท สมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top