ข่าวสารและกิจกรรม

สอบกลางภาคครั้งที่ 1/2565

  • 25/07/2565
  • แชร์ :
ภาพบรรยากาศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สอบกลางภาคครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22,25 กรกฎาคม 2565

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top