ข่าวสารและกิจกรรม

การรับหนังสือเรียน และซื้อเครื่องแบบนักเรียน (อนุบาล-ประถม)

  • 22/04/2565
  • แชร์ :
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน และซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top