ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 27/07/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ดังนั้น โรงเรียนโสมาภา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ของพระองค์ท่าน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 08.20 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ มีตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2566

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2566

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2566

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2566
Top