ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 27/07/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ดังนั้น โรงเรียนโสมาภา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ของพระองค์ท่าน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 08.20 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ มีตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2565

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2565
Top