ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 27/07/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ดังนั้น โรงเรียนโสมาภา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล ของพระองค์ท่าน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 08.20 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ มีตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top