ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขัน​ตอบ​ปัญหา​ทักษะ​คณิตศาสตร์​

  • 02/08/2565
  • แชร์ :
การแข่งขัน​ตอบ​ปัญหา​ทักษะ​คณิตศาสตร์​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-14.20 น. ห้อง 313

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top