ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขัน​ทักษะภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 1-3

  • 03/08/2565
  • แชร์ :
การแข่งขัน​ทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565​ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 213

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top