ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

  • 03/08/2565
  • แชร์ :
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top