ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

  • 03/08/2565
  • แชร์ :
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2565

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2565
Top