ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565

  • 03/08/2565
  • แชร์ :
การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-10.50 น. ห้อง 314

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2565

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2565
Top