ข่าวสารและกิจกรรม

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565
  • แชร์ :
ภาพบรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 212 โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top