ข่าวสารและกิจกรรม

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565
  • แชร์ :
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 103 โดยโรงพยาบาลลาดพร้าว

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สอบภาคความรู้ครั้งที่ 2/2565

  • 29/09/2565

กีฬาอนุบาล ปีการศึกษา 2565

  • 28/09/2565

รับเกียรติบัตร คณิตศาสตร์และภาษาไทย

  • 27/09/2565

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร อ.3 ปีการศึกษา 2565

  • 17/09/2565
Top