ข่าวสารและกิจกรรม

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565
  • แชร์ :
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 103 โดยโรงพยาบาลลาดพร้าว

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top