ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

  • 11/08/2565
  • แชร์ :
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เวลา 09.00 - 13.20 น.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top