ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

  • 10/08/2565
  • แชร์ :
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 -10.20 น. ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top