ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

  • 17/08/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมสัปดาห์ "วันวิทยาศาสตร์" เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 401 วิชาวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top