ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสอบ Top Test Center

  • 20/08/2565
  • แชร์ :
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ที่สมัครสอบ) โครงการสอบ Top Test Center จัดสอบวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top