ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 03/09/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา อย่างถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สอบภาคความรู้ครั้งที่ 2/2565

  • 29/09/2565

กีฬาอนุบาล ปีการศึกษา 2565

  • 28/09/2565

รับเกียรติบัตร คณิตศาสตร์และภาษาไทย

  • 27/09/2565

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร อ.3 ปีการศึกษา 2565

  • 17/09/2565
Top