ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 03/09/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา อย่างถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top