ข่าวสารและกิจกรรม

Science Show กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

  • 09/09/2565
  • แชร์ :
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ของนักเรียนโรงเรียนโสมาภา กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top