ข่าวสารและกิจกรรม

รับเกียรติบัตร คณิตศาสตร์และภาษาไทย

  • 27/09/2565
  • แชร์ :
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รับเกียรติบัตรการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาภาษาไทย และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.00 -10.30 น. ณ หน้าธนาคารความดี Electronic

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top