ข่าวสารและกิจกรรม

วิชา ROBOT ประถมศึกษา

  • 12/10/2565
  • แชร์ :
เน้นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน และความเข้าใจในเทคโนโลยี การเรียนรู้พื้นฐานกลไกอย่างง่าย ผ่าน Flowchart ที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้ผ่านการเรียน ได้สัมผัสและทดลองจริงผ่านกระบวนการเล่นอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนโสมาภา กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเดือนตุลาคม เพื่อทบทวนเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 2 และช่วยเหลือผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระการดูแลนักเรียนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่นักเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top