ข่าวสารและกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ปีการศึกษา 2565

  • 26/10/2565
  • แชร์ :
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ปีการศึกษา 2565 . โรงเรียนโสมาภา จัดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโสมาภา ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2565 ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top