ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

  • 08/11/2565
  • แชร์ :
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง (ระดับปฐมวัย) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป ทางโรงเรียน จึงมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top