ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทงระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

  • 08/11/2565
  • แชร์ :
โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ตลอดจนรักษา วัฒนธรรมไทยไว้ และ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยังเป็นการแสดงพิธีขอขมาลาโทษพระแม่คงคา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top