ข่าวสารและกิจกรรม

การเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

  • 11/11/2565
  • แชร์ :
ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดย นิมนต์พระอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทบทวนการเขียนกระทู้ธรรมและพุทธประวัติหลักคำสอนต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 11 ถึง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top