ข่าวสารและกิจกรรม

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

  • 15/11/2565
  • แชร์ :
ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนโสมาภา

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top