ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในกิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2565

  • 24/11/2565
  • แชร์ :
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. โรงเรียนโสมาภา จัดให้มีกิจกรรมพิธีราชสดุดี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย ดังนั้น ทางโรงเรียนโสมาภา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีขึ้น โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top