ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ปี 2565

  • 24/11/2565
  • แชร์ :
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโสมาภาจัดพิธีพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และเวทีส่งเสริม EQ เวลา 14.00 -14.50 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top