ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
  • แชร์ :
วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ณ ห้อง 108 เวลา 09.00 -10.30 น. พร้อมพาท่านผู้ปกครองชมบรรยากาศโดยรอบของโรงเรียน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน https://somapa.ac.th/upload/somapa-regulation.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม https://somapa.ac.th/admissions.php

ติดต่อสอบได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 02 734 8865

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top