ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

  • 02/12/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.20 -09.10 น. ณ บริเวณเวที EQ โรงเรียนโสมาภา

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อบิดา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top