ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมธรรมะเด็กดี อนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 01/12/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับชั้นอนุบาล 1/1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 09.50 น.

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ระดับอนุบาล จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2565

  • 20/01/2566

เด็กดีเด่นของโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566

คำขวัญวันเด็ก 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

  • 13/01/2566

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2566
Top